Polski Klaster Ekologiczny powstał dzięki społeczności lokalnej z myślą o budowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu. Członkowie i partnerzy w klastrze skupieni są na realizacji wspólnych przedsięwzięć, skupionych wokół działań na rzecz ekologii i środowiska.
Współpraca z Polskim Klastrem Ekologicznym jest nieodpłatna (nie pobieramy składek członkowskich).
Naszą misją jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w celu wykorzystania ich potencjału w zakresie ekologii środowiska.
Zrzeszanie przedsiębiorstw jest naszym głównym priorytetem, które wspólnie będą działać na rzecz zmieniającej się polityki UE.
Tworzone regulacje tworzą nowe wyzwania jak i nowe możliwości, które wspólnie z Państwem chcielibyśmy wykorzystać w celu szeroko rozumianego rozwoju.