Smog free tower, która do kwietnia br. stała w Krakowie, jest przykładem co można osiągnąć poprzez kooperację biznesu i high-tech. Ten wysoko zaawansowany technicznie produkt, asymiluje zanieczyszczenia z otoczenia ok. 30 tys. m3 na godzinę. Wynalazek to prototyp, będący pierwszym tego typu na świecie.